Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Se & Göra Aktiviteter Vandring

Träsket 3,8 km – myrmarkskomplex med variation

Naturreservatet Träsket och Natura 2000-området har en omväxlande mosaik av öppna, delvis blöta kärr där olika starrarter och vass växer samt öppna vattenspeglar omväxlande med rismossor. Inom området påträffas flera olika myrtyper såsom rikkärr, fattigkärr, skogskärr och tallkärr. Myrtyperna bildar enhetliga helheter utan skarpa gränser som övergår i varandra. Hydrologin inom myren är i naturtillstånd. Insprängd bland myrpartier finns även små områden av hällmarker och karg hällmarksskog.

Inom området påträffas rikligt med kalkgynnade arter, såsom tagelstarr, repestarr och den starkt hotade näbbstarren. Getpors, pors, odon och rosling samt olika arter av daggört, brunag och vitag växer också här. Av ovanligare orkidéer kan sumpnycklar, myggblomster och ängsnycklar nämnas. 

Naturreservatet Träsket är även en viktig livsmiljö för myrmarksbundna fåglar. Den omgivande, delvis urskogsartade, skogen runt myren erbjuder i sin tur värdefulla biotoper för olika hackspettsarter och andra skogshäckande fåglar. Inom reservatet häckar tranor och viltlivet är för övrigt rikt.

Njut av naturen! Ta bara bilder, lämna bara fotspår.

Längd: 3,8 km
Plats: Eckerö
Terräng: Medel med omväxlande underlag med berg och tråd.
Markering: Stolpar med vitmålade toppar och vitmålade stenar.

Dela med dig av dina vandringsupplevelser i sociala medier med #hikingaland