Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä
Näe & koe Toiminta Vaellus

Träsket 3,8 km – monipuolinen suoyhdistymä

Träsketin luonnonsuojelualue on Natura 2000-alue ja tarjoaa monipuolisen mosaiikin aukeita ja osittain kosteita suotyyppejä, joilla viihtyvät erilaiset sara- ja ruokokasvit, sekä avoimia lampia ja varpusammalikkoja. Alueen erilaisia suotyyppejä ovat esimerkiksi letto, neva, korpi ja räme. Suotyypit muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia, joiden rajat sulautuvat toisiinsa. Soiden hydrologia on luonnontilainen. Suoalueilla saattaa esiintyä myös pieniä kalliosaarekkeita ja karua kalliometsää.

Alueella on runsaasti kalkkimaastossa viihtyviä kasvilajeja, joita ovat esimerkiksi röyhysara, korpisara ja erittäin uhanalainen nokkasara. Täällä kasvaa myös suopursua, suomyrttiä, juolukkaa, suokukkaa sekä erilaisia pyöreälehtikihokkeja, ruskopiirtoheiniä ja valkopiirtoheiniä. Harvinaisemmista orkidealajeista esiintyy kaitakämmekkää, suovalkkua ja punakämmekkää. 

Träsketin luonnonsuojelualue on myös tärkeä elinympäristö suomaiden linnuille. Suoaluetta ympäröivä ja osittain aarnimetsätyyppinen metsä tarjoaa arvokkaita biotooppeja erilaisille tikoille ja muille metsässä pesiville linnuille. Luonnonsuojelualueella pesii kurkia ja myös riistaeläimiä on runsaasti.

Nauti luonnosta! Ota muistoksi vain valokuvia, jätä vain jalanjälkesi.

Pituus: 3,8 km
Sijainti: Eckerö
Maasto: Keskivaikea, vaihtelevassa maastossa kallioita ja metsää. Polku saattaa olla märkä tiettyinä vuodenaikoina.
Opasteet: Valkopäiset tolpat ja valkoinen maali kivissä.

Jaa parhaat vaellus- ja retkeilykokemuksesi somessa #hikingaland