Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Herröskatan 1,6 km − uimakallioita ja merikotkia
Se & Göra Aktiviteter Vandring

Herröskatan 1,6 km − badklippor och havsörnar

Herröskatans flora är mycket rik och uppvisar många inslag av åländska särdrag såsom slåtterängar, lundar och artrika ängsbackar. Inom området förekommer bland annat den vita skogsliljan, Sankt Pers nycklar och stora bestånd av blodnäva, kungsmynta och jungfrulin. Viltväxande tidlösa, “nakna jungfrun”, på västra sidan av udden är en av Herröns rariteter.

Insektfaunan är artrik och under flyttningstidenkan många olika fågelarter ses på Herrö udden. I lundarna trivs fåglar som törnsångare, näktergal, svarthätta och rosenfink. Från fågeltornet har man en härlig vy över sjöområdet runt fasta Ålands sydligaste spets och här är havsörnarna en vanlig syn. Fästningsruinerna och kajresterna härstammar delvis från den ryska tiden 1809−1917 och krigsåren 1939−1945 då finska trupper befäste området.

På naturreservatet följer man de markerade stigarna. Du får inte bryta kvistar, plocka bär, svamp, växter, mossor, lavar, ved eller stenar. Inom området hålls betesdjur under perioden maj−oktober. Hundar som medtas måste hållas kopplade.

Njut av naturen! Ta bara bilder, lämna bara fotspår.


Längd: 1,6 km
Plats: Herröskatan, Lemland
Terräng: Lätt, berghäll
Markering: Stolpar med vitmålade toppar

Dela med dig av dina vandringsupplevelser i sociala medier med #hikingaland