Flowpark
Se & Göra Aktiviteter Klättring & äventyrsbanor

Flowpark

Äventyrsbanorna har byggts upp i levande träd utan att de skadas. En mångfald av olika typer av uppdrag på upp till tjugo meters höjd. Uppdragen är repbanor som bl.a. innehåller gungande stigar, lianhopp, gungor och linbanor på vajer.

Flowpark Åland är en ekologisk äventyrspark! Äventyrsbanorna är byggda uppe i levande träd utan att skada de. Banornas höjd är mellan 0,5 och 25 meter och låter dig testa ditt mod, din koordinationsförmåga, din balans och är ett roligt sätt att röra sig på. Uppdragen är repbanor som bl.a. innehåller gungande stigar, lianhopp, gungor och linbanor på vajer.

Dagbiiljetten innehåller:
Äventyr på alla Flowpark Ålands banor (längdkrav för banor är 120/150 cm)
Säkerhetsgenomgång från instruktörerna och du får gå testbanan innan du kan ta dig ut på de riktiga äventyrsbanorna.
Klättringsutrustning som krävs för att gå banorna (sele + hjälm)

Dagbiljett är giltig i ett år från inköpsdatumet under parkens öppettider (från maj till oktober). Observera att en vuxen måste övervaka äventyret för barn under 14 år. Vi rekommenderar att läsa säkerhetsanvisningarna i förväg

Säkerthetsanvisning, se flowpark.fi/sv/sakerhetsanv/