Finströmin kirkko - S:t Mikaels
 Finströmin kirkko - S:t Mikaels
Se & Göra Sevärdheter & besöksmål Kyrkor

Finströms kyrka - S:t Mikaels kyrka

Finströms kyrka är tillsammans med kyrkan i Sund störst i landskapet. Kring Finströms kyrka är frågetecknen ännu många. Den ligger inte som de övriga kyrkorna intill socknens största järnålders grafvält, utan inbäddad mellan djupa jordvallar. I utgrävningar 1969 – 1970 påträffades grunden till en träkyrka, troligen från 1100-talet. Stenkyrkan uppfördes troligen på 1280-talet, tillsvidare utan välvning.