Dånön kotiseutumuseo
Dånön kotiseutumuseo
Se & Göra Sevärdheter & besöksmål Kulturmiljöer

Dånö hembygdsmuseum

På det vackra Dånö vid en fjordliknande vik ligger Dånö Hembygdsmuseum. Museet visar hur man levde i ett typiskt lots- och fiskartorp förr i världen. Dånö blev lotsplats redan på 1700-talet.

Museibyggnaden har bebotts av två lotsfamiljer. Den sista invånaren var Amanda Nordblom (1854–1927). Efter hennes död såldes huset på auktion för nittio år sedan. Två Dånöättlingar kom överens om att ropa in stugan med inventarier och att grunda ett hembygdsmuseum. Lydia Holmberg, som var föreståndarinna på Ålands kvinnliga hemslöjdsskola i Sund, och dirigenten och musikläraren, professor Emil Johnsson skötte museet i 40 år till dess Dånö Museiförening grundades år 1968.

Föremålen i museet består dels av inventarierna från lotstorpet, dels har samlingen kompletterats med husgeråd och verktyg som skänkts eller deponerats eller också ropats in på auktioner. Bland dyrgriparna kan nämnas en galjonsfigur och ett skåp från 1700-talet samt en stor samling verktyg som förr användes av fiskarbönderna.

Museet ligger i Geta ca 40 km norrut från Mariehamn. Det går bilväg ända fram. Strax före Dånö vändplan ligger museet.

ÖPPETTIDER 2021:
Dånö hembygdsmuseum håller öppet 20.6–22.8.2020 alla dagar kl. 13–16 utom onsdagar kl. 16–19. Övriga tider enligt överenskommelse.