Vårdön kirkko - S:t Matthias
Vårdön kirkko - S:t Matthias
Vårdön kirkko - S:t Matthias
Se & Göra Sevärdheter & besöksmål Kyrkor

Vårdö kyrka - S:t Matthias

Vårdö kyrka (eller stenkapellet Sundsskären) på Vårdö på Åland är en stenkyrka från slutet av 1400-talet tillägnad aposteln Mattias. Kyrkan var ursprungligen ett kapell under Sunds kyrka. 1866 blev kyrkan moderkyrka i Vårdö församling för att sedan på 1970 åter ingå i den sammanslagna Sund-Vårdö församling.

Vetenskaplig analys visar att Vårdö kapell härstammar från 1470-talet. Kyrkan ligger intill den urgamla postrotevägen, som tydligen också är av medeltida ursprung. Iögonenfallande är kapellets smala torn med en alltför stor takhuv. Den gamla träklockstapeln utdömdes 1804 och skulle byggas om i sten enligt tidigare ritningar av den svenske arkitekten Olof Tempelmann. Något gick dock fel och resultatet blev oproportionerligt. men församlingen ansåg att det vara alltför dyrt att reparera skadan.