Saaristolaistilan museo Hermas
Se & Göra Sevärdheter & besöksmål Kulturmiljöer

Museigården Hermas

Det gamla skärgårdshemmanet Hermas, med anor från 1500-talet, är beläget i centrum av Enklingeby. Den första kända bonden på hemmanet var ”räkningsmannen” Per Olson, som nämns i 1537 års skattbok. Gården var bebodd till 1973, då den sista av ställets innevånare, Sven Karlsson, dog.

Folket på Hermas var fiskarbönder, som höll djur och brukade marken för eget behov. Fisket stod för huvudinkomsten.

På gården finns mangårdsbyggnad och ett stort antal uthusbyggnader så som lillstuga, bodar, härbre, stall, fähus, kvarn, rökbastu med mera. Byggnadernas interiörer är välbevarade och gården rymmer en unik samling av gamla bruksföremål. Det finns allt från husgeråd, verktyg och kläder till jordbruks- och fiskeredskap.

År 1979 köpte Ålands landskapsstyrelse Hermas för att göra det gamla skärgårdshemmanet till museum.

ÖPPET 2021:
21 juni–8 augusti dagligen kl. 10−17

Museigården stänger kl 14 på midsommarafton.

Övriga tider enligt överenskommelse. Visning av museet utöver öppettiderna kan bokas enligt överenskommelse på telefon +358 40 559 5562.