Lemböten rauniokappeli
Lemböten rauniokappeli
Se & Göra Sevärdheter & besöksmål Museer

Lemböte kapellruin

Lemböte kapellruin i Lemland var under medeltiden ett sjöfararkapell längs segelleden från Sverige till Finland. Kapellet var tillägnat Sankt Olof.

Att kapellet anlades på denna plats beror troligen på att den stora internationella farleden från svenska till finska kusten gick förbi Lemböte och hamnen blev en naturlig anhalt på vägen. Hamnen finns omnämnd i det danska itinirariet (lat. iter, itineris = väg) i kung Valdemars jordebok från omkring 1250-1300.

I dag ligger kapellet en bit upp på land. Men eftersom vattennivån på medeltiden var betydligt högre hade kapellet då ett gynnsamt läge i en skyddad naturhamn som nu kallas Kapellviken.

Runt Lemböte kapell finns flera fornlämningar. Bland annat finns här två stenlagda kompasser, ett röse som troligen var ett sjömärke samt ett gravfält med cirka 40 anläggningar.