Kökar DiscGolfPark
Kökar DiscGolfPark
Se & Göra Aktiviteter Discgolf

Kökar DiscGolfPark

Kökar DiscGolfPark är en 12-håls discgolfbana som ligger på ön Kökar i Ålands södra skärgård i anslutning till Peders Aplagård, Finlands sydligaste äppelodling.

SVÅRIGHETSGRAD
- klass: BB1
- antal hål: 12
- längd: totalt 1468 m (73–163 m/hål)
- par (ideal resultat): 39 kast

OBS! Rör dig försiktigt på bergen. Bergen och stenarna är hala speciellt när det regnar.
Här på Kökars bana är buskarna ganska täta. Du kan alltid spela upp till 5 meter bakåt utan att få straff.

DISCGOLF
Discgolf, kallat även frisbeegolf, är ett spel som passar alla oberoende av ålder och kön. Principen för discgolf är den samma som för vanlig golf. I discgolf ersätts bollarna och klubborna av en disc i plast. Det finns discar i olika modeller och tyngder. I stället för hål som på en vanlig golfbana finns i discgolf korgar. Vinnare är den som går runt banan med lägst antal kast.
SPELREGLER
1. Spelet går ut på att med så få kast som möjligt få discen från utkastplatsen i målkorgen.
2. Den spelare som efter utkastet hamnat längst från korgen får kasta påföljande kast först. Discen kastas från den plats där det föregående kastet landade.
3. Hålet är färdigspelat när discen ligger i målkorgen.
4. Ta hänsyn till andra spelare på banan och lämna banan i gott skick till efterföljande spelare.

ANVISNINGAR FÖR DE SOM ANVÄNDER DISCGOLFBANAN
- Spelarna ansvarar för alla discar och kast som utförs. Om discen träffar en människa eller ett föremål kan den förorsaka allvarlig skada.

ATT BEAKTA FÖRE ETT KAST
- Kasta inte förrän du ser korgen och försäkra dig alltid om att ingen står framför korgen.
- Kasta inte om föregående grupp ännu puttar vid korgen.