Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Höckböleholmen 1,8 km − kirjopikarililjojen loistoa
Se & Göra Aktiviteter Vandring

Höckböleholmen 1,8 km − kungsängsliljornas rike

Höckböleholmen är topografiskt omväxlande med en stor biologisk mångfald. Här finns lundartad natur, torräng, strand, sumpskog och hällmarker. Vårblomningen av blåsippor och vitsippor och ett viltväxande bestånd av kungsängslilja är en sevärdhet. Den öppna vackra Lastarudden användes en gång i tiden som lastplats för galeaser under bondeseglationens tid och på udden blommar i maj bestånd av orkidén Adam och Eva.

Blandning av träd och buskar, såsom asp, lönn, ask, hassel, vildapel, getapel, hagtorn och måbär gör reservatet till en upplevelse även under höstfärgernas tid i september och oktober. Fågellivet är rikt och här trivs olika hackspettsarter, mesar, trädkrypare, göktytor, nötkråkor och grönsångare. Rådjur och skogshare kan ses regelbundet.

På naturreservatet följer man de markerade stigarna. Du får inte bryta kvistar, plocka bär, svamp, växter, mossor, lavar, ved eller stenar. Inom området hålls betesdjur under perioden maj-oktober. Hundar som medtas måste hållas kopplade.

Njut av naturen! Ta bara bilder, lämna bara fotspår.


Längd: 1,8 km
Plats: Höckböleholmen, Geta
Terräng: Lätt
Markering: Stolpar med vitmålade toppar

Dela med dig av dina vandringsupplevelser i sociala medier med #hikingaland