Kalastuskortti Önningebykortet
Se & Göra Aktiviteter Fiske

Fiskekort Önningebykortet

Önningebykortet säljs som dagskort, 3-dagarskort eller veckokort.
Området ligger öster om Mariehamn och till största delen i Lumparn.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.

Regler och Anvisningar för fiskevattnet
Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske
Trollingfiske förbjudet

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.
Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal
40 000 gädda
30 000 sik
500 havsöring

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:

Dagskort 10 €
3-dagars kort 20 €
Veckokort 30 €
Årskort 80 €