Kalastuskortti Lemböte
Se & Göra Aktiviteter Fiske

Fiskekort Lemböte

Lemböte fiskekortet säljs för 1 eller 3 dagar samt som årskort.
Området ligger lättillgängligt mycket nära Mariehamn
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.

Regler och Anvisningar för fiskevattnet
Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området
Ja, mellan Granholm och Slätholmen

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar
Året runt
Under tiden 15 april till 15 juni är det förbjudet att fiska från land på Åland.
Orsaken är att man inte ska störa sjöfågeln som häckar under den tiden. Från båt är det tillåtet att fiska hela året.

Begränsningar i arter, storlekar.
Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp
Kom ihåg att du fiskar för ditt nöjes skull. Ta inte upp mer fisk än vad du behöver för dagen. Om du vill ha med dig en del av fångsten hem anser vi att 2 fiskar är en lämplig mängd.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal
Gädda 60 000
Sik 4 000

Finns båtramp
Finns tankningsställe
Ja i Mariehamn

Pris:

Dagkort 10 €

Tredagarskort 30 €

Årskort 100 €