Hammarudda kalastajakortti
Hammarudda kalastajakortti
Hammarudda kalastajakortti
Hammarudda kalastajakortti
Se & Göra Aktiviteter

Fiskekort Hammaruddakortet

Hammaruddakortet säljs för 1, 3 eller 7 dagar.
Det är ett av Ålands största sammanhängande fiskekortsomården. Utmärkt för havsöringsfiske men även för gädda och abborre.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.

Regler och Anvisningar för fiskevattnet
Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske.

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.
Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske.

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Utsättning av yngel