Eckerö Linjen

Bokad bilplats reserveras till 30 minuter före färjans avgång. Även resenär utan fordon bör infinna sig i hamnen senast 30 minuter
före färjans avgång. Bokade platser i restaurangerna måste intas senast 15 minuter efter avgång. Samtliga tider är lokala tider.

Observera att din bekräftelse är ditt resedokument och färjebiljetter erhålles i hamnen. Giltigt identitetsbevis skall alltid medtagas på
resan och uppvisas mot begäran.