Kruununvankila Vita Björn
Kruununvankila Vita Björn
Näe & koe Nähtävyydet Museot

Kruununvankila Vita Björn

Kruununvankila Vita Björn valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1784. Vita Björniä käytettiin vankilana lähes 200 vuoden ajan, aina vuoteen 1975 saakka.

Huonejako oli noiden aikojen maaseutuvankiloille tyypillinen: rakennuksen toinen puoli toimi vanginvartijan ja hänen perheensä asuntona, ja toinen puoli oli jaettu eri vankihuoneisiin. Alunperin vankihuoneita oli ainoastaan kolme. Pohjoispäädyn kaksi huonetta rakennettiin vuonna 1839.

Rakennus entisöitiin huolellisesti 1980-luvun alkupuolella. Materiaali- ja värivalinnoissa on pyritty säilyttämään alkuperäistä ulkonäköä. Entisöintitöiden jälkeen rakennus avattiin yleisölle vuonna 1985 ja se oli maan ensimmäinen yleinen vankilamuseo. Vankilapuolen näyttely esittelee kronologisessa järjestyksessä maamme vankeinhoitoa 1700-luvun lopulta aina 1950-luvulle.

AVOINNA 2019:
2.5.−15.9. joka päivä klo 10−17