Maarianhaminan museo (pienoismalli)
Maarianhaminan museo (pienoismalli)
Maarianhaminan museo (pienoismalli)
Maarianhaminan museo (pienoismalli)
See & Do Activities Activities for groups

Mariehamn museum

År 1987 påbörjade en grupp pensionärer i Mariehamn arbetet med att åskådliggöra hur staden såg ut på 1920-talet. Stadsområdet bestod då av två till tre kvartersrader på vardera sidan om huvudesplanaden som binder ihop hamnarna på östra och västra sidan av det en kilometer breda stadsnäset.

Under ett drygt kvartsekel har Nybyggarne, som gruppen kallar sig, byggt upp en miniatyrmodell av den gamla bebyggelsen inom detta område. Mer än 600 byggnader har tillverkats i en skala där meter blivit centimeter.

Mariehamns stad fick modellen i gåva av Nybyggarne. Efter att ha förvarats i tillfälliga utrymmen donerades modellen år 2014 åt kommerserådet Anders Wiklöf, som för ändamålet iordningställt ett permanent museiutrymme i Mathis-Hallens källarvåning i hörnet av Norragatan-Ålandsvägen. Där visas modellen Mariehamn på 1920-talet för allmänheten sedan sommaren 2015.

Välkommen till Mariehamnsmuseet för att se Mariehamn på 1920-talet!

ÖPPETTIDER 2022

14 juni–14 augusti ti-sö kl. 12–15.

Miniatyrstadens vänner r.f. och Mariehamnsmuseet uppmärksammar att Åland firar 100 år av autonomi.