Karlby gästhamn
Karlby gästhamn
Karlby gästhamn
Accommodation Hotel, B&B, apartment, camping Visitors' marinas

Karlby gästhamn

Karlby gästhamn finns mitt i Kökar, skyddad för vindar och bredvid Brudhälls skärgårdshotell. Du hittar till oss genom att följa den kummelmärkta farleden från Kökarsfjärden.

Service i gästhamnen:
Bastu, dusch, wc, tvättstuga
Eluttag
Belysning på kajen
Trailerramp
Sugtömning, källsortering och miljöstation
Grillplats
Bredband
VäderserviceAnnat: Hotell, restaurang och uteservering, cykeluthyrning.

Livsmedel och bränsle: 100 m
Bank och post: 50 m
Kökar färjfäste: 2,5 km