Paket

Sjöfartsmuseet och hotell Pommern

<p>Besök Ålands Sjöfartsmuseum och bo på hotell Pommern.</p>

<p>Paketet innehåller inträde till Ålands Sjöfartsmuseum och museifartyget Pommern och en natt på hotell Pommern i centrum av Mariehamn.</p><p>Museifartyget Pommern är stängt vintertid, fartyget kan besökas maj-september.</p>