Landskapsregeringens Fiskekortsområden
Se & Göra Aktiviteter

Landskapsregeringens Fiskekortsområden

Ålands landskapsregerings 16 fiskekortsområden omfattar
tillsammans ca 25.000 ha och finns utspridda runt hela Åland.
Genom att lösa ett fiskekort erhåller du fiskerätten i samtliga
områden.


En-, två- och sjudagarskort
Som besökare kan du välja mellan tre olika kort: endagskort,
tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske
med handredskap (kastspö, metspö och pilk). Trollingfiske är
inte tillåtet

Här köper du fiskekort

Fiskekortet skall alltid finnas med då du är ute och fiskar och skall vid behov kunna uppvisas för tillsyningsman eller annan övervakande myndighet.

Gå varsamt fram i naturen

Då du planerar ditt fiske bör du observera att vissa
områden är naturreservat och att det råder olika fiske- och
landstigningsförbud. De enskilda områdenas regelverk hittar
du på deras enskilda kartor som du erhåller då du löser ditt
fiskekort.
Pris:

Dagkort: 5 €

Tvådagarskort: 10 €

Veckokort: 20 €