Bokningsvillkor för paketresor (och logibokningar)

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Eckerö Linjen AB, Ålandsresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Eckerö Linjen Ab, Ålandsresor, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här

Nedanstående villkor och beskrivningar gäller paketresor och den nya paketreselagen, som trätt i kraft 1.7.2018. Vi ber er notera att för bokning av enbart logi gäller samma villkor som för paketresor.

Avgifter
En expeditionsavgift om 20 euro debiteras i samband med bokning av paketresa per telefon. En ändringsavgift på 10 euro tillkommer vid ändring av bokad resa. Ändringsavgiften debiteras inte om ändringen är en tilläggsbokning.

När blir bokningen bindande
Din bokning är bindande då du har betalat paketresan, eller en del av den. Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning.

Betalningsvillkor
Första delbetalningen utgör 20 % av paketresans pris, eller minst 70 euro, och skall betalas på angiven betalningsdag senast två veckor efter bokningstillfället. Slutbetalningen skall betalas senast 40 dagar före avresa. Om bokningen görs 40 dagar eller närmare inpå avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning.

Avbokningsvillkor – boende på hotell eller gästhem

Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till info@alandsresor.fi eller per telefon 018-280 40. Notera att avbokningen anses vara gjord då Ålandsresor fått information om avbokningen. Öppettider är måndag – fredag 08.30 – 17.00. Lördagar, söndagar och övriga helgdagar kan avbokning även göras per e-post till info.berghamn@eckerolinjen.ax, eller per telefon 018-28 300 (betjäning på svenska eller engelska). Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen.

Fri avbokning av hotell och gästhem senast kl. 15.00 dagen innan ankomst. Ålandsresor behåller expeditionsavgiften, om inget annat överenskommits. Därefter görs ingen återbetalning.

Följande anläggningar har avvikande avbokningsvillkor:
Havsbandet Pensionat. Fri avbokning 7 dagar innan ankomst.
Eckerö Hotell. Fri avbokning 7 dagar innan ankomst.
Övernäsgårdens gästhem. Fri avbokning 7 dagar innan ankomst.
HavsViddens klipphus. Fri avbokning 7 dagar innan ankomst.

För ovanstående anläggningar gäller följande:
Om avbokningen sker senare än 7 dagar innan ankomst, men innan 3 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 75 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 3 dagar innan ankomst, men senast kl. 15.00 dagen innan ankomst, behåller Ålandsresor 95 % av paketresans pris i avbokningsavgift. Därefter görs ingen återbetalning.

Avbokningsvillkor – boende i stuga 1–3 dygn eller lägenhet

Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till info@alandsresor.fi eller per telefon 018-280 40. Notera att avbokningen anses vara gjord då Ålandsresor fått information om avbokningen. Öppettider är måndag – fredag 08.30 – 17.00. Lördagar, söndagar och övriga helgdagar kan avbokning även göras per e-post till info.berghamn@eckerolinjen.ax, eller per telefon 018-28 300 (betjäning på svenska eller engelska). Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen.

Fri avbokning fram till 14 dagar innan ankomst för stugbokningar på 1–3 dygn.
Ålandsresor behåller expeditionsavgiften, om inget annat överenskommits. Därefter görs ingen återbetalning. Om avbokningen sker senare än 14 dagar innan ankomst, men innan 7 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 50 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 7 dagar innan ankomst, men innan 3 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 75 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 3 dagar innan ankomst, men senast kl. 15.00 dagen innan ankomst, behåller Ålandsresor 95 % av paketresans pris i avbokningsavgift. Därefter görs ingen återbetalning.

Följande stugor har avvikande avbokningsvillkor:
NorrÖ stugor. Fri avbokning 40 dagar ankomst.
Villa Kommodor. Fri avbokning 40 dagar innan ankomst.

För ovanstående anläggningar gäller följande:
Om avbokningen på dessa anläggningar sker senare än 40 dagar innan ankomst, men innan 21 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor första delbetalningen, dvs. 20 % av paketresans pris, eller minst 70 euro, i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 21 dagar innan ankomst, men innan 7 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 50 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 7 dagar innan ankomst, men innan 3 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 75 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 3 dagar innan ankomst, men senast kl. 15.00 dagen innan ankomst, behåller Ålandsresor 95 % av paketresans pris i avbokningsavgift. Därefter görs ingen återbetalning.

Avbokningsvillkor – boende i stuga 4 dygn eller längre

Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till info@alandsresor.fi eller per telefon 018-280 40. Notera att avbokningen anses vara gjord då Ålandsresor fått information om avbokningen. Öppettider är måndag – fredag 08.30 – 17.00. Lördagar, söndagar och övriga helgdagar kan avbokning även göras per e-post till info.berghamn@eckerolinjen.ax, eller per telefon 018-28 300 (betjäning på svenska eller engelska). Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen.

Fri avbokning fram till 28 dagar innan ankomst.
Fri avbokning fram till 28 dagar innan ankomst för stugbokningar på 4 dygn eller längre. Ålandsresor behåller expeditionsavgift, om inget annat överenskommits. Därefter görs ingen återbetalning.
Om avbokningen sker senare än 28 dagar innan ankomst, men innan 21 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor första delbetalningen, dvs. 20 % av paketresans pris, eller minst 70 euro, i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 21 dagar innan ankomst, men innan 7 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 50 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 7 dagar innan ankomst, men innan 3 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 75 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 3 dagar innan ankomst, men senast kl. 15.00 dagen innan ankomst, behåller Ålandsresor 95 % av paketresans pris i avbokningsavgift. Därefter görs ingen återbetalning.

Följande stugor har avvikande avbokningsvillkor:
Norrö stugor. Fri avbokning 40 dagar ankomst.
Villa Kommodor. Fri avbokning 40 dagar innan ankomst.

För ovanstående anläggningar gäller följande:
Om avbokningen på dessa anläggningar sker senare än 40 dagar innan ankomst, men innan 21 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor första delbetalningen, dvs. 20 % av paketresans pris, eller minst 70 euro, i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 21 dagar innan ankomst, men innan 7 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 50 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 7 dagar innan ankomst, men innan 3 dagar innan ankomst behåller Ålandsresor 75 % av paketresans pris i avbokningsavgift.
Om avbokningen sker senare än 3 dagar innan ankomst, men senast kl. 15.00 dagen innan ankomst, behåller Ålandsresor 95 % av paketresans pris i avbokningsavgift. Därefter görs ingen återbetalning.

Avbokning av speciella landarrangemang

Vid avbokning av starttider på Ålands Golfklubbs golfbanor gäller följande;
1 – 4 personer. Fri avbokning senast kl. 15.00 dagen innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.
5 – 20 personer. Fri avbokning 1 månad innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

Vid avbokning av biljetter på konserter eller andra föreställningar på Alandica Kultur och Kongress samt för turneringsavgifter görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Frivillig reseförsäkring
Vi rekommenderar kunden att teckna en frivillig reseförsäkring.

Möjlighet att överlåta resan till annan person
Om du önskar kan du överlåta resan till annan person mot en ändringsavgift på 10 euro.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en eventuell felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Ålandsresor omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas skriftligt till Ålandsresor inom 21 dagar efter hyrestidens utgång, om kunden förfarit enligt ovan och rättelse ej har skett. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden ta ärendet vidare till Konsumenttvistenämnden.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Ålandsresor upphäva paketresan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter som direkt påverkar hyresnäringen, efter det paketresan blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Ålandsresor rätt att göra motsvarande justeringar av paketresans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum.

Ändring av hyresobjekt
Ålandsresor kan, på grund av händelse som ligger utanför företagets kontroll, med kundens godkännande, ändra hyresobjektet till stuga eller annat boende av motsvarande slag, värde och läge.

Kundens ansvar
Antalet personer (barn medräknade) får ej överstiga angivet personantal för respektive logialternativ (finns specificerat på bokningsbekräftelsen, samt på webbsidan) utan anläggningens tillåtelse. Husdjur är ej tillåtna överallt. Kunden förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för hyresobjektet, samt att ersätta ev. skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier.

Städning
I vissa stugor går det att beställa slutstädning mot avgift. Om kunden inte har köpt slutstädning som tilläggstjänst ansvarar kunden för städning innan avresa. Ifall städningen inte är fullgjord, debiteras kunden en avgift som kan krävas även efter avresa.

Information om resegaranti och paketreselagen

Eckerö Linjen Ab, Ålandsresor (org. nr 1974073-8) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Ålands Landskapsregering.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Lagen om resegaranti gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Paketreselagen
Vi rekommenderar att du läser paketreselagen innan du betalar ditt resepaket. Du hittar den här