Seuraavat ehdot ja kuvaukset koskevat ryhmämatkoja ja 1.7.2018 voimaan tullutta uutta matkapakettilakia.

Sinulle tarjottavat matkapalveluyhdistelmät muodostavat matkapaketin direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisesti. Siksi voit hyödyntää kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Åland Travel Ab, Ålandsresor vastaa siitä, että matkapaketti toteutetaan asianmukaisesti. Lisäksi Åland Travel Ab, Ålandsresor on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoa keskeisistä oikeuksistasi direktiivin (EU) 2015/2302 nojalla.

Maksut: Varauksen yhteydessä veloitetaan 100 euron toimitusmaksu. Ålandsresor pidättää kyseisen maksun mahdollisen peruutuksen yhteydessä. Jos varattuun matkaan tehdään muutos, veloitetaan 20 euron muutosmaksu. (Muutosmaksua ei veloiteta, jos muutos on uusi varaus.) Milloin varauksesta tulee sitova? Varauksesi on sitova sen jälkeen, kun olet maksanut matkapaketin kokonaan tai osittain.

Maksuehdot: Ensimmäinen osamaksu on 20 % ryhmämatkan hinnasta, ja se on maksettava ilmoitettuna maksupäivänä. Jäljelle jäävä summa on maksettava viimeistään 30 päivää ennen lähtöä. Jos varaus tehdään 30 päivää ennen lähtöä tai myöhemmin, koko summa on maksettava varauksen yhteydessä. Pidätämme oikeuden varauksen purkamiseen, jos matkaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Peruutusehdot: Jos ryhmä on estynyt lähtemään matkalle, tulee matka peruuttaa viipymättä. Peruutus on tehtävä joko sähköpostitse osoitteeseen info@alandsresor.fi tai puhelimitse numeroon +358 18 280 40. Huomioi että peruutukset vastaanotetaan konttorin aukioloaikojen puitteissa, ma–pe klo 8.00–16.00. Jos peruutus tehdään aukioloaikojen ulkopuolella, se katsotaan vastaanotetuksi, kun toimisto aukeaa jälleen.

A. Maksuton peruutus 30 päivää ennen saapumista, Ålandsresor pidättää toimitusmaksun (100 euroa), ellei toisin sovita.

B. 29-21 päivää ennen saapumista tulee toimittaa lähtijälista ja tässä vaiheessa voi 50% ryhmästä peruuttaa maksutta. Jos peruutus koskee useampaa, veloitetaan 50% ryhmämatkan kokonaishinnasta.

C. 20-7 päivää ennen saapumista. 5% ryhmästä voi peruuttaa 20 euron muutosmaksua vastaan. Jos useampi peruuttaa, veloitetaan 95% ryhmämatkan kokonaishinnasta.

D. Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin 24 tuntia ennen saapumista, veloitetaan 100% kokonaishinnasta.

Erityisjärjestelyjen peruutus: Ålands Golfklubbin golfkenttävarausten peruutuksissa sovelletaan seuraavaa: 5–20 henkilöä: Maksuton peruutus kuukausi ennen saapumista. Sen jälkeen varausta ei hyvitetä. 21 henkilöä tai enemmän: Maksuton peruutus 2 kuukautta ennen saapumista. Sen jälkeen varausta ei hyvitetä. Konserttilippujen tai muiden Alandica-kulttuuri- ja kongressitalossa järjestettävien tapahtumien lippujen tai turnauslippujen peruutuksista ei saa hyvityksiä peruutusajankohdasta riippumatta. Vapaaehtoinen matkavakuutus: Suosittelemme asiakasta ottamaan vapaaehtoisen matkavakuutuksen.

Matkan siirtäminen toiselle henkilölle: Jos haluat siirtää matkan toiselle henkilölle, siitä peritään 10 euron muutosmaksu.

Reklamaatio: Mahdolliset huomautukset on osoitettava suoraan majoitusliikkeille heti, kun mahdollinen puute havaitaan. Jollei puutteita korjata, siitä on ilmoitettava välittömästi Ålandsresorille. Korvauspyyntö voidaan esittää Ålandsresorille kirjallisesti 21 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, jos asiakas on menetellyt edellä kuvatun mukaisesti eikä puutteita ole korjattu. Jos asiakas ja hotelli/välittäjä eivät pääse sopuun, asiakas voi viedä asian kuluttajariitalautakuntaan.

Force majeure -tilanteet: Force majeure -tilanteissa (luonnonkatastrofi, lakko, mellakka, tulipalo, sotatoimet tai vastaavat) Åland Travel Ab, Ålandsresor voi perua matkapaketin, jolloin asiasta ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle ja maksettu summa palautetaan täysimääräisenä.

Hinnanmuutokset: Jos veroihin tai yleisiin maksuihin tulee muutoksia, jotka vaikuttavat suoraan vuokraustoimijoihin, sen jälkeen kun varauksesta on tullut molempia osapuolia sitova ja ennen matkan alkamispäivää, Ålandsresorilla on oikeus tehdä vastaavat muutokset matkapaketin hintaan. Korotus voi olla enintään 8 %. Kyseiset muutokset eivät saa vaikuttaa varauksiin, joissa lähtöpäivään on aikaa 20 päivää tai vähemmän.

Vuokrauskohteen muutos: Åland Travel Ab, Ålandsresor voi sellaisten tapahtumien takia, joihin yhtiö ei voi vaikuttaa, ja asiakkaan hyväksynnällä muuttaa vuokrauskohteen muuksi, tyypiltään, arvoltaan ja sijainniltaan vastaavaksi majoitukseksi.

Asiakkaan vastuu: Asiakas sitoutuu noudattamaan vuokrakohteen järjestysmääräyksiä, ohjeita ja sääntöjä sekä korvaamaan mahdolliset kiinteistölle, sen ympäristölle tai kalusteille aiheutetut vahingot.

Tietoa matkatakuusta ja matkapakettilaista

Åland Travel Ab, Ålandsresorilla (Y-tunnus 2816497-1) on Ahvenanmaan maakuntahallituksen edellyttämä lakisääteinen matkatakuu.

Tärkeää tietoa matkatakuusta: Matkatakuu on edullinen suoja matkustajille tilanteissa, joissa matka peruuntuu tai keskeytyy. Matkustaja voi tuolloin hakea korvausta matkatakuusta.

Matkapaketit: Åland travel Ab seuraa 1.7.2018 asetetun matkapakettilain säännöksiä. Pakettimatka on paketti jonka matkanjärjestäjä on koonnut matkustajan toiveiden mukaisesti. Pakettimatka koostuu vähintään kahdesta matkapalvelusta. Matkapalveluja ovat paitsi matkustajan kuljetus ja majoitus, myös auton tai polkupyörän vuokraus sekä muut matkailupalvelut. Matkailupalveluja ovat esimerkiksi pääsy konsertteihin, urheilutapahtumiin, retkille tai teemapuistoihin, opastetut vierailut ja urheiluvälineiden vuokraaminen tai kylpylähoidot.
Suosittelemme että tutustut matkapakettilakiin: https://bit.ly/2PXPKKB

Vieritä ylös