Övernässtugan
See & Do Food & drink Cafés & lunch restaurants

Övernässtugan

När Mariehamns stad grundades 1861, invid Övernäs by i Jomala socken, uppgick byns befolkning till 33 personer. Vartefter den nya staden växte fram revs de gamla gårdarna. Numera är Övernässtugan det enda som återstår av den gamla byn och är därmed Mariehamns äldsta bevarade byggnad.

Ursprungligen bestod Övernässtugan av två separata enkelstugor, var och en med stuga, förstuga och kammare. Inredningen är i dag inte den ursprungliga, utan byggdes upp i samband med renoveringar på 1960- och 2000-talen, men den ger en bild av hur ett fattigt torpare- eller arbetarhem mycket väl kunde ha sett ut för över hundra år sedan.

Intill Övernässtugan ligger också Köpmannamuseet. Övernässtugan finns vid korsningen Skillnadsgatan / Parkgatan.

Öppettider 2021
Öppet hus med kaffeservering (Marthastugans café) alla onsdagar kl. 12−15 under perioden 30.6–28.7.2021:
- den 30 juni
- den 7, 14, 21 och 28 juli

Fritt inträde.
Tips! Små midsommarkronor finns till salu.