Events Culture

Movies about light houses are showed in the Maritime museum

The main parts of the movies are in Swedish.
11.15 Haveriernas Märket (huvudsakligen svenskspråkig)
12.15 Eldtornen (film om fyrar runt Finska viken i Finland och speciellt i Estland på de fd. svenska öar, huvudsakligen svenskspråkig film)
13.30 Haveriernas Märket (huvudsakligen svenskspråkig)
14.30 Historien om Bengtskär (hela Bengtskärs historia med svensk text)
15.30 Haveriernas Märket (huvudsakligen svenskspråkig)