See & Do See & do Museums

Lemböte Chappel ruins

Lemböte kapellruin i Lemland var under medeltiden ett sjöfarar-kapell längs segelleden från Sverige till Finland. Det uppfördes vid en naturligt skyddad hamn som nu kallas Kapellviken.

Det var tillägnat Sankt Olof och fick 1930 sitt första trätak för att skydda ruinen.