Booking terms and conditions for group travel (in swedish)

Nedanstående villkor och beskrivningar gäller paketresor och den nya paketreselagen, som trätt i kraft 1.7.2018. Vi ber er notera att för bokning av enbart logi gäller samma villkor som för paketresor.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Eckerö Linjen Ab, Ålandsresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.
Dessutom har Eckerö Linjen Ab, Ålandsresor, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Avgifter
En expetitionsavgift om 100 euro debiteras i samband med bokning. Denna avgift behåller Ålandsresor vid eventuell avbokning, om inget annat överenskommits. En ändringsavgift på 20 euro/ändring tillkommer efter att bokningen blivit bekräftad. (Gäller inte om ändringen är en tilläggsbokning.)

När blir bokningen bindande
Din bokning är bindande då du har betalat paketresan, eller en del av den.

Betalningsvillkor
Första delbetalningen utgör 20 % av gruppresans pris och skall betalas på angiven betalningsdag. Slutbetalningen skall betalas senast 30 dagar före avresa. Om bokningen görs 30 dagar eller närmare inpå avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning.

Avbokningsvillkor

Om gruppen är förhindrad att genomföra resan, skall den avbokas omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till info@alandsresor.fi eller per telefon 018-280 40. Notera att avbokningen anses vara gjord då Ålandsresor fått information om avbokningen. Öppettider är måndag – fredag 08.30 – 17.00. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen.

A. Fri avbokning fram till 30 dagar innan ankomst Ålandsresor behåller expeditionsavgiften (100 euro), om inget annat överenskommits.
B. 29 – 21 dagar före ankomst ska namnlista lämnas in och i detta skede kan 50 % av gruppen avbokas kostnadsfritt. Om fler avbokas debiteras 50 % av gruppresans totala pris.
C. 20 – 7 dagar före ankomst. Upp till 5 % av gruppen kan avbokas mot en ändringsavgift på 20 euro. Om fler avbokas debiteras 95 % av gruppresans totala pris.
D. Senare än 24 timmar före ankomst debiteras 100 % av det totala priset.

Avbokning av speciella landarrangemang
Vid avbokning av starttider på Ålands Golfklubbs golfbanor gäller följande;
5 – 20 personer. Fri avbokning 1 månad innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.
21 personer eller fler. Fri avbokning 2 månader innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

Vid avbokning av biljetter på konserter eller andra föreställningar på Alandica Kultur och Kongress, samt för turneringsavgifter görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Frivillig reseförsäkring
Vi rekommenderar kunden att teckna en frivillig reseförsäkring.

Möjlighet att överlåta resan till annan person
Om du önskar kan du överlåta resan till annan person mot en ändringsavgift på 10 euro.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en eventuell felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Ålandsresor omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas skriftligt till Ålandsresor inom 21 dagar efter hyrestidens utgång, om kunden förfarit enligt ovan och rättelse ej har skett. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden ta ärendet vidare till Konsumenttvistenämnden.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Ålandsresor upphäva paketresan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter som direkt påverkar hyresnäringen, efter det paketresan blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Ålandsresor rätt att göra motsvarande justeringar av paketresans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum.

Ändring av hyresobjekt
Ålandsresor kan, på grund av händelse som ligger utanför företagets kontroll, med kundens godkännande, ändra hyresobjektet till boende av motsvarande slag, värde och läge.

Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för hyresobjektet, samt att ersätta ev. skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier.

Information om resegaranti och paketreselagen

Eckerö Linjen Ab, Ålandsresor (org. nr 1974073-8) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Ålands Landskapsregering.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Lagen om resegaranti gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Paketreselagen
Vi rekommenderar att du läser paketreselagen innan du betalar ditt resepaket. Du hittar den här