Bokningsvillkor för gruppresor

Nedanstående villkor och beskrivningar gäller gruppresor och den nya paketreselagen, som trätt i kraft 1.7.2018.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Åland Travel Ab, Ålandsresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Åland Travel Ab, Ålandsresor, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Avgifter: En expeditionsavgift om 100 euro debiteras i samband med bokning. Denna avgift behåller Ålandsresor vid eventuell avbokning, om inget annat överenskommits. En ändringsavgift på 20 euro/ändring tillkommer efter att bokningen blivit bekräftad. (Gäller inte om ändringen är en tilläggsbokning.) När blir bokningen bindande: Din bokning är bindande då gruppen har betalat paketresan, eller en del av den.

Betalningsvillkor: Första delbetalningen utgör 20 % av gruppresans pris och skall betalas på angiven betalningsdag. Slutbetalningen skall betalas senast 30 dagar före avresa. Om bokningen görs 30 dagar eller närmare inpå avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka resan ifall betalning inte sker inom utsatt tid.

Avbokningsvillkor: Om gruppen är förhindrad att genomföra resan, skall den avbokas omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till info@alandsresor.fi eller per telefon +358 18 280 40. Notera att avbokningar mottages under Ålandsresors öppettider, måndag – fredag 8.00-16.00. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara mottagen direkt kontoret öppnar igen.

A. Fri avbokning fram till 30 dagar innan ankomst, Ålandsresor behåller expeditionsavgift (100 euro), om inget annat överenskommits.
B. 29 – 21 dagar före ankomst ska namnlista lämnas in och i detta skede kan 50 % av gruppen avbokas kostnadsfritt. Om fler avbokas debiteras 50 % av gruppresans totala pris.
C. 20 – 1 dagar före ankomst. Upp till 5 % av gruppen kan avbokas mot en ändringsavgift på 20 euro. Om fler avbokas debiteras 95 % av gruppresans totala pris.
D. Senare än 24 timmar före ankomst debiteras 100 % av det totala priset.

Avbokning av speciella landarrangemang: Vid avbokning av starttider på Ålands Golfklubbs golfbanor gäller följande: 5 – 20 personer. Fri avbokning 1 månad innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning. 21 personer eller fler. Fri avbokning 2 månader innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.
Vid avbokning av biljetter på konserter eller andra föreställningar på Alandica Kultur och Kongress, samt för turneringsavgifter görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Frivillig reseförsäkring: Vi rekommenderar kunden att teckna en frivillig reseförsäkring.

Möjlighet att överlåta resan till annan person: Om du önskar kan du överlåta resan till annan person mot en ändringsavgift på 10 euro.

Reklamation: Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en eventuell felaktighet upptäcks. Sker ej rättelse skall Ålandsresor omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas skriftligt till Ålandsresor inom 21 dagar efter hyrestidens utgång, om kunden förfarit enligt ovan och rättelse ej har skett. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden ta ärendet vidare till Konsumenttvistenämnden.

Force majeure: På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Åland Travel Ab, Ålandsresor upphäva paketresan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag. 

Prisändringar: Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter som direkt påverkar hyresnäringen, efter att paketresan blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Ålandsresor rätt att göra motsvarande justeringar av paketresans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum. 

Åland Travel Ab,Ålandsresor kan, på grund av händelse som ligger utanför företagets kontroll, med kundens godkännande, ändra hyresobjektet till boende av motsvarande slag, värde och läge.

Kundens ansvar: Kunden förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för hyresobjektet, samt att ersätta eventuell skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier.

Information om resegaranti och paketreselagen

Åland Travel Ab, Ålandsresor (org. nr 2816497-1) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Ålands Landskapsregering.

Viktigt att veta om resegarantier: Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Paketresor: Åland Travel Ab följer reglerna i den nya paketreselagen som trädde i kraft 1.7.2018. En paketresa är ett paket som researrangören sammanställt på förhand eller på resenärens begäran. En paketresa består av minst två resetjänster. Resetjänster är förutom transport och inkvartering av resenärer även uthyrning av bil eller cykel samt konserter, idrottsevenemang, utflykter eller temaparker, guidade besök och uthyrning av idrottsredskap eller spabehandlingar. Vi rekommenderar att du läser om paketreselagen: https://bit.ly/2Tg1p6k

 

Scroll to Top